07/10/2022 - 4:29 PM

Lịch phát sóng HBO 18/8/2022

Lịch phát sóng HBO 18/8/2022

01:25:00 PAN
03:20:00 DEVIL : ÁC QUỶ
04:40:00 NEEDLE IN A TIMESTACK : TÌM LẠI THỜI GIAN
06:30:00 DAREDEVIL
08:15:00 DADDY’S HOME : BỐ ĐÃ VỀ
09:50:00 BLUMHOUSE’S FANTASY ISLAND : ĐẢO ẢO MỘNG
11:40:00 THE ADJUSTMENT BUREAU : CỤC CHỈNH LÝ
13:25:00 THE THEORY OF EVERYTHING : THUYẾT VẠN VẬT
15:25:00 HALLOWEEN KILLS : SÁT THỦ HALLOWEEN RA TAY
17:05:00 GHOST : HỒN MA
19:10:00 NEEDLE IN A TIMESTACK : TÌM LẠI THỜI GIAN
21:00:00 OCEAN’S ELEVEN : HỘI 11 CỦA OCEAN
22:55:00 JARHEAD : LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ
Lịch phát sóng HBO 18/8/2022