23/07/2024 - 6:14 PM

Lịch phát sóng HBO 18/6/2024

Lịch phát sóng HBO 18/6/2024

00:40:00HANCOCK
02:10:00TORN HEARTS : TRÁI TIM TAN NÁT
03:45:00UNSEEN : VÔ HÌNH
05:00:00PETER RABBIT
06:35:00GENIE : THẦN ĐÈN
08:05:00A WALTONS’ THANKSGIVING : LỄ TẠ ƠN NHÀ WALTON
09:30:00SPY KIDS: ALL THE TIME IN THE WORLD : ĐIỆP VIÊN NHÍ: TẤT CẢ THỜI GIAN TRÊN ĐỜI
11:00:00CONFESS, FLETCH : THÚ TỘI ĐI, FLETCH
12:40:00RUBY GILLMAN: TEENAGE KRAKEN : RUBY GILLMAN: THỦY QUÁI TUỔI TEEN
14:15:00BOOK CLUB: THE NEXT CHAPTER : HỘI ĐỌC SÁCH: CHƯƠNG KẾ TIẾP
16:05:00PETER RABBIT
17:40:0017 AGAIN : TRỞ LẠI TUỔI 17
19:25:00PASSENGERS : HÀNH KHÁCH
21:00:00REVOLUTIONARY ROAD : ĐƯỜNG REVOLUTIONARY
22:55:00THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING : CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: HIỆP HỘI CỦA NHẪN
Lịch phát sóng HBO 18/6/2024