28 July, 2021

Lịch phát sóng HBO 18/6/2021

Lịch phát sóng HBO 18/6/2021

01:55:00 TED : CHÚ GẤU TED
03:40:00 THE EYE : CON MẮT
05:15:00 THE SOUVENIR : MÓN QUÀ LƯU NIỆM
07:15:00 TRIAL BY FIRE : THỬ THÁCH TRONG LỬA DỮ
09:15:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 915
09:45:00 BRIDGET JONES’S BABY : EM BÉ CỦA TIỂU THƯ JONES
11:40:00 TEEN SPIRIT : KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ
13:15:00 THE HUSTLE : VỤ LỪA ĐẢO
14:45:00 PASSENGERS : HÀNH KHÁCH
16:15:00 MADAGASCAR 3: EUROPE’S MOST WANTED : MADAGASCAR 3: BỊ TRUY BẮT Ở CHÂU ÂU
17:45:00 JOHNNY ENGLISH
19:10:00 RED
21:00:00 MEN IN BLACK: INTERNATIONAL : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN: SỨ MỆNH QUỐC TẾ
22:55:00 SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN : BẠCH TUYẾT VÀ NGƯỜI THỢ SĂN
Lịch phát sóng HBO 18/6/2021