06/12/2023 - 2:39 AM

Lịch phát sóng HBO 18/11/2023

Lịch phát sóng HBO 18/11/2023

01:15:00SISTERS : CHỊ EM
03:10:00NOPE : KHÔNG
05:20:00TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP MỘ
07:15:00ARMAGEDDON TIME : THỜI ĐẠI ARMAGEDDON
09:10:00ALVIN AND THE CHIPMUNKS : ALVIN VÀ NHÓM SÓC CHUỘT
10:40:00NO COUNTRY FOR OLD MEN : NGƯỜI GIÀ KHÔNG CHỐN DUNG THÂN
12:40:00THE LAST AIRBENDER : NGỰ KHÍ SƯ CUỐI CÙNG
14:25:00MARRY ME : CƯỚI EM ĐI
16:15:00INCEPTION : Ý TƯỞNG KHỞI NGUỒN
18:45:00THE BOURNE LEGACY : DI SẢN CỦA BOURNE
21:00:00THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING : CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN – SỰ TRỞ VỀ CỦA NHÀ VUA

 

Lịch phát sóng HBO 18/11/2023