27/01/2023 - 7:16 PM

Lịch phát sóng HBO 18/11/2022

Lịch phát sóng HBO 18/11/2022

00:50:00 THE MAN FROM U.N.C.L.E. : NGƯỜI ĐẾN TỪ UNCLE
02:45:00 THE SUICIDE SQUAD : BIỆT ĐỘI CẢM TỬ
04:55:00 LOVE, LIGHTS, HOLIDAYS! : TÌNH YÊU, ÁNH SÁNG, NGÀY LỄ!
06:20:00 HOTEL TRANSYLVANIA 2 : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA 2
07:50:00 PRIDE & PREJUDICE : KIÊU HÃNH VÀ ĐỊNH KIẾN
09:55:00 THE FIVE-YEAR ENGAGEMENT : NĂM NĂM ĐÍNH HÔN
11:55:00 REMINISCENCE : HỒI TƯỞNG
13:50:00 E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL : E.T NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
15:45:00 GLADIATOR : ĐẤU SĨ
18:15:00 SING 2 : HÃY HÁT LÊN PHẦN 2
20:05:00 JACK REACHER: NEVER GO BACK : JACK REACHER: KHÔNG QUAY ĐẦU
22:00:00 THE SUICIDE SQUAD : BIỆT ĐỘI CẢM TỬ
Lịch phát sóng HBO 18/11/2022