13 May, 2021

Lịch phát sóng HBO 17/4/2021

Lịch phát sóng HBO 17/4/2021

00:45:00 ESCAPE ROOM : PHÒNG GIẢI ĐỐ
02:35:00 MOTHERLESS BROOKLYN : BROOKLYN KHÔNG MẸ
04:55:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 906
05:20:00 RED
07:15:00 THE SCHOOL OF ROCK : TRƯỜNG HỌC ROCK
09:00:00 SPACE JAM : CHƠI BÓNG TRONG KHÔNG GIAN
10:25:00 SHUTTER : MÀN TRẬP
11:50:00 BEN-HUR (2016)
13:50:00 SAFE HOUSE : NHÀ AN TOÀN
15:45:00 TROLLS WORLD TOUR
17:15:00 AROUND THE WORLD IN 80 DAYS : VÒNG QUANH THẾ GIỚI TRONG 80 NGÀY
19:10:00 RED
21:00:00 THE TURNING
22:35:00 FAST & FURIOUS 6 : NHANH VÀ NGUY HIỂM PHẦN 6
Lịch phát sóng HBO 17/4/2021