26/05/2022 - 8:16 AM

Lịch phát sóng HBO 17/3/2022

Lịch phát sóng HBO 17/3/2022

01:35:00 BIG TIME ADOLESCENCE : THỜI NIÊN THIẾU BÁ ĐẠO
03:05:00 WE NEED TO TALK ABOUT A.I. : CHÚNG TA CẦN BÀN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
04:30:00 EVENT HORIZON : CON TÀU EVENT HORIZON
06:05:00 ALI
08:35:00 SPONTANEOUS : BỖNG DƯNG PHÁT NỔ
10:15:00 THE NANNY DIARIES : NHẬT KÍ BẢO MẪU
12:00:00 SPACE JAM: A NEW LEGACY : ĐẤU BÓNG RỔ TRONG KHÔNG GIAN: DI SẢN MỚI
13:55:00 PITCH PERFECT 2 : CAO ĐỘ HOÀN HẢO PHẦN 2
15:50:00 INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE : INDIANA JONES VÀ CUỘC THẬP TỰ CHINH CUỐI CÙNG
17:55:00 HOTEL TRANSYLVANIA 3: SUMMER VACATION : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA PHẦN 3: KÌ NGHỈ CỦA QUÁI VẬT
19:30:00 HORIZON LINE : ĐƯỜNG CHÂN TRỜI
21:00:00 THE PURGE: ANARCHY : NGÀY THANH TRỪNG: HỖN LOẠN
22:40:00 ROGUE : KẺ SĂN MỒI ĐƠN ĐỘC
Lịch phát sóng HBO 17/3/2022