09/02/2023 - 4:17 PM

Lịch phát sóng HBO 17/12/2022

Lịch phát sóng HBO 17/12/2022

01:05:00 13 HOURS : 13 TIẾNG
03:25:00 SUICIDE SQUAD : BIỆT ĐỘI CẢM TỬ
05:25:00 PANAMA
06:55:00 I LOVE YOU MAN : TÔI QUÝ ANH, ANH BẠN
08:35:00 THE PURSUIT OF HAPPYNESS : MƯU CẦU HẠNH PHÚC
10:30:00 THE CONTRACTOR : NHÀ THẦU QUÂN SỰ
12:10:00 FOOD AFFAIR WITH MARK WIENS S1 : KHÁM PHÁ ẨM THỰC CÙNG MARK WIENS S1
12:40:00 THE BOURNE LEGACY : DI SẢN CỦA BOURNE
14:50:00 GODZILLA VS. KONG : GODZILLA ĐẠI CHIẾN KONG
16:45:00 JURASSIC PARK : CÔNG VIÊN KỈ JURA
18:50:00 THE LOST WORLD: JURASSIC PARK : THẾ GIỚI ĐÃ MẤT: CÔNG VIÊN KỈ JURA
21:00:00 SONIC THE HEDGEHOG 2 : NHÍM SONIC PHẦN 2
23:00:00 SUICIDE SQUAD : BIỆT ĐỘI CẢM TỬ
Lịch phát sóng HBO 17/12/2022