26/02/2024 - 9:30 PM

Lịch phát sóng HBO 17/10/2023

Lịch phát sóng HBO 17/10/2023

00:35:00BEAST : QUÁI THÚ
02:05:00TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP MỘ
04:00:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
04:25:00SHANGHAI : THƯỢNG HẢI
06:10:00MAN ON FIRE : CUỒNG NỘ
08:35:00SHREK
10:10:00THE BAD GUYS : NHỮNG KẺ XẤU XA
11:55:00CLIFFORD THE BIG RED DOG : CLIFFORD, CHÚ CHÓ ĐỎ KHỔNG LỒ
13:30:00TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP MỘ
15:30:00THE TWILIGHT SAGA: NEW MOON : CHẠNG VẠNG: TRĂNG NON
17:40:00SHANGHAI : THƯỢNG HẢI
19:25:00R.I.P.D. : SỞ CẢNH SÁT MA
21:00:00BEAST : QUÁI THÚ
22:35:00DEANE’S DYNASTY S1 : VƯƠNG TRIỀU NHÀ DEANNE S1
23:05:00DEANE’S DYNASTY S1 : VƯƠNG TRIỀU NHÀ DEANNE S1
23:40:00A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE : TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

 

Lịch phát sóng HBO 17/10/2023