03/10/2023 - 8:37 AM

Lịch phát sóng HBO 16/9/2023

Lịch phát sóng HBO 16/9/2023

00:45:00 INGLOURIOUS BASTERDS : NHỮNG TÊN KHỐN KHÉT TIẾNG
03:15:00 V FOR VENGEANCE : MA CÀ RỒNG BÁO THÙ
04:40:00 THE PERKS OF BEING A WALLFLOWER : ĐẶC QUYỀN CÔ ĐƠN
06:20:00 TOM AND JERRY: SNOWMAN’S LAND : TOM VÀ JERRY: XỨ SỞ NGƯỜI TUYẾT
07:35:00 SHREK
09:05:00 SPY KIDS 3: GAME OVER : ĐIỆP VIÊN NHÍ PHẦN 3: TRÒ CHƠI KẾT THÚC
10:35:00 MARKKIM + CHEF S1 : MARK KIM + BẾP TRƯỞNG S1
11:05:00 MARKKIM + CHEF S1 : MARK KIM + BẾP TRƯỞNG S1
11:45:00 TRANSFORMERS : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH
14:05:00 SAN ANDREAS
15:55:00 THE DARK KNIGHT : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM
18:20:00 THE DARK KNIGHT RISES : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM TRỖI DẬY
21:00:00 SHAZAM! FURY OF THE GODS : SHAZAM! CƠN THỊNH NỘ CỦA CÁC VỊ THẦN
23:10:00 FALL : CÚ NGÃ
Lịch phát sóng HBO 16/9/2023