26/05/2022 - 9:37 PM

Lịch phát sóng HBO 16/5/2022

Lịch phát sóng HBO 16/5/2022

00:05:00 IT : GÃ HỀ MA QUÁI
02:15:00 G.I. JOE 2: RETALIATION : G.I. JOE 2: BÁO THÙ
04:05:00 THE SPACE BETWEEN : KHOẢNG TRỐNG TRUNG GIAN
07:25:00 HALF BROTHERS : ANH EM CÙNG CHA KHÁC MẸ
09:00:00 THE TIME TRAVELER’S WIFE S1 : VỢ NGƯỜI DU HÀNH THỜI GIAN
10:00:00 BARRY S3 : BARRY
10:30:00 THE WITCHES : NHỮNG MỤ PHÙ THỦY
12:15:00 MR. & MRS. SMITH : ÔNG BÀ SMITH
14:10:00 LET HIM GO : HÃY ĐỂ CON RA ĐI
16:05:00 FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM : SINH VẬT HUYỀN BÍ VÀ NƠI TÌM RA CHÚNG
18:15:00 THE THOMAS CROWN AFFAIR : CÂU CHUYỆN VỀ THOMAS CROWN
20:05:00 REMINISCENCE : HỒI TƯỞNG
22:00:00 THE TIME TRAVELER’S WIFE S1 : VỢ NGƯỜI DU HÀNH THỜI GIAN
23:00:00 BARRY S3 : BARRY
23:30:00 THE BABY S1 : ĐỨA BÉ
Lịch phát sóng HBO 16/5/2022