27/05/2022 - 7:48 AM

Lịch phát sóng HBO 16/3/2022

Lịch phát sóng HBO 16/3/2022

00:45:00 THE REVENANT : NGƯỜI VỀ TỪ CÕI CHẾT
03:20:00 THE GRUDGE (2020) : HẬN THÙ (2020)
04:50:00 SAHARA : SA MẠC SAHARA
06:50:00 TRUE STORY : CÂU CHUYỆN CÓ THẬT
08:30:00 LEGO DC SHAZAM: MAGIC AND MONSTERS! : LEGO SHAZAM: MA THUẬT VÀ QUÁI VẬT
09:50:00 MY SPY : CHÚ ĐIỆP VIÊN CỦA TÔI
11:30:00 ALI
14:00:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
14:30:00 ORDINARY LOVE : TÌNH YÊU DUNG DỊ
16:00:00 FURRY VENGEANCE : CUỘC TRẢ THÙ BÔNG XÙ
17:30:00 EVENT HORIZON : CON TÀU EVENT HORIZON
19:05:00 PITCH PERFECT 2 : CAO ĐỘ HOÀN HẢO PHẦN 2
21:00:00 SPACE JAM: A NEW LEGACY : ĐẤU BÓNG RỔ TRONG KHÔNG GIAN: DI SẢN MỚI
22:55:00 WINNING TIME: THE RISE OF THE LAKERS DYNASTY S1 : THỜI KHẮC THẮNG LỢI: SỰ TRỖI DẬY CỦA TRIỀU ĐẠI LAK
23:55:00 THE PURGE: ANARCHY : NGÀY THANH TRỪNG: HỖN LOẠN
Lịch phát sóng HBO 16/3/2022