07/10/2022 - 4:57 PM

Lịch phát sóng HBO 15/9/2022

Lịch phát sóng HBO 15/9/2022

00:25:00 CRAZY, STUPID, LOVE. : YÊU ĐIÊN DẠI
02:25:00 PIRANHA 3D : CÁ PIRANHA
03:45:00 ICE AGE : KỈ BĂNG HÀ
05:15:00 THE BOOK THIEF : KẺ TRỘM SÁCH
07:40:00 1408 : PHÒNG 1408
09:25:00 THE ONE : NGƯỜI DUY NHẤT
10:50:00 LIMBO : VÔ ĐỊNH
12:35:00 HAPPY FEET : ĐÔI CHÂN VUI VẺ
14:20:00 CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY : CHARLIE VÀ NHÀ MÁY SÔ CÔ LA
16:15:00 SCOOBY-DOO! THE SWORD AND THE SCOOB : SCOOBY-DOO! THANH KIẾM VÀ SCOOBY
17:30:00 PIXELS : CUỘC CHIẾN PIXEL
19:15:00 VOYAGERS : NGƯỜI DU HÀNH
21:00:00 ALI
23:35:00 THE ADJUSTMENT BUREAU : CỤC CHỈNH LÝ
Lịch phát sóng HBO 15/9/2022