07/10/2022 - 10:27 PM

Lịch phát sóng HBO 15/8/2022

Lịch phát sóng HBO 15/8/2022

00:30:00 DAWN OF THE DEAD : BÌNH MINH CỦA XÁC SỐNG
02:05:00 JARHEAD : LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ
04:05:00 ALIEU THE DREAMER : ALIEU, KẺ BIẾT MƠ
05:35:00 BIG DADDY : ÔNG BỐ VĨ ĐẠI
07:05:00 ELIZABETH: THE GOLDEN AGE : ELIZABETH: THỜI HOÀNG KIM
09:00:00 WESTWORLD S4 : THẾ GIỚI MIỀN TÂY
10:00:00 THE ONE : NGƯỜI DUY NHẤT
11:25:00 HERCULES
13:05:00 DEAR EVAN HANSEN : EVAN HANSEN THÂN MẾN
15:25:00 THE GARDEN OF EVENING MISTS : KHU VƯỜN SƯƠNG ĐÊM
17:25:00 MARLEY AND ME : MARLEY VÀ TÔI
19:20:00 BLADE RUNNER 2049 : CẢNH SÁT ĐAO PHỦ 2049
22:00:00 WESTWORLD S4 : THẾ GIỚI MIỀN TÂY
23:00:00 VAN HELSING
Lịch phát sóng HBO 15/8/2022