8:10 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng HBO 15/7/2021

Lịch phát sóng HBO 15/7/2021

00:15:00 CHARM CITY KINGS : NHỮNG ÔNG VUA CỦA CHARM CITY
01:45:00 BANANA SPLIT : KEM CHUỐI
03:05:00 HOMEGROWN CHRISTMAS : GIÁNG SINH NHÀ LÀM
04:35:00 THELMA & LOUISE : THELMA VÀ LOUISE
06:40:00 BEETHOVEN : CHÚ CHÓ BEETHOVEN
08:10:00 SAFE HOUSE : NHÀ AN TOÀN
10:05:00 YESTERDAY : NGÀY HÔM QUA
12:00:00 RUN (2020)
13:30:00 THE MAGNIFICENT SEVEN : BẢY TAY SÚNG CAO THƯỢNG
15:40:00 THE SCHOOL OF ROCK : TRƯỜNG HỌC ROCK
17:25:00 17 AGAIN : TRỞ LẠI TUỔI 17
19:05:00 JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE : JUMANJI: CHÀO MỪNG TỚI RỪNG XANH
21:00:00 TRINITY OF SHADOWS S1 : THẾ CỤC BA BÊN 109
21:45:00 TRINITY OF SHADOWS S1 : THẾ CỤC BA BÊN 110
22:30:00 ANNABELLE COMES HOME : ANNABELLE VỀ NHÀ
Lịch phát sóng HBO 15/7/2021