26/05/2022 - 8:55 PM

Lịch phát sóng HBO 15/5/2022

Lịch phát sóng HBO 15/5/2022

01:20:00 RED EYE : CHUYẾN BAY ĐÊM
02:45:00 RUN : TRỐN CHẠY
04:10:00 DISTURBIA : VÙNG NGOẠI Ô KHÔNG YÊN TĨNH
05:50:00 SUPERMAN: MAN OF TOMORROW : SIÊU NHÂN: NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TƯƠNG LAI
07:20:00 HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN : HARRY POTTER VÀ TÙ NHÂN AZKABAN
09:45:00 HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE : HARRY POTTER VÀ CHIẾC CỐC LỬA
12:20:00 G.I. JOE 2: RETALIATION : G.I. JOE 2: BÁO THÙ
14:05:00 THE WITCHES : NHỮNG MỤ PHÙ THỦY
15:50:00 JURASSIC WORLD : THẾ GIỚI KỈ JURA
17:55:00 MR. & MRS. SMITH : ÔNG BÀ SMITH
19:50:00 FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM : SINH VẬT HUYỀN BÍ VÀ NƠI TÌM RA CHÚNG
22:00:00 THE SUICIDE SQUAD : BIỆT ĐỘI CẢM TỬ
Lịch phát sóng HBO 15/5/2022