13 May, 2021

Lịch phát sóng HBO 15/4/2021

Lịch phát sóng HBO 15/4/2021

00:25:00 ELEKTRA
02:00:00 LES MISERABLES (2012) : NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ
04:35:00 FASTER : NHANH HƠN
06:10:00 FLETCH LIVES : MẠNG SỐNG CỦA FLETCH
07:45:00 SPACE JAM : CHƠI BÓNG TRONG KHÔNG GIAN
09:10:00 SHARK TALE : CÂU CHUYỆN CÁ MẬP
10:40:00 PASSENGERS : HÀNH KHÁCH
12:10:00 GODZILLA
14:10:00 EMMA.
16:10:00 BABE: PIG IN THE CITY : BABE: CHÚ LỢN TRONG THÀNH PHỐ
17:45:00 17 AGAIN : TRỞ LẠI TUỔI 17
19:25:00 THE LOSERS : NHỮNG KẺ THẤT THẾ
21:00:00 THE CONJURING : GỌI HỒN
22:50:00 FASTER : NHANH HƠN
Lịch phát sóng HBO 15/4/2021