02/03/2024 - 12:44 AM

Lịch phát sóng HBO 15/2/2024

Lịch phát sóng HBO 15/2/2024

00:10:00SAVING PRIVATE RYAN : GIẢI CỨU BINH NHÌ RYAN
03:00:00MUSIC AND LYRICS : NHẠC VÀ LỜI
04:45:00CRAZY, STUPID, LOVE. : YÊU ĐIÊN DẠI
06:45:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
07:10:00SOMETHING’S GOTTA GIVE : SẼ CÓ THỨ PHẢI THAY ĐỔI
09:20:00NOTTING HILL : CHUYỆN TÌNH NOTTING HILL
11:25:00THE LAKE HOUSE : NGÔI NHÀ BÊN HỒ
13:05:00ON THE COME UP : NGÔI SAO ĐANG LÊN
15:00:00TICKET TO PARADISE : TẤM VÉ ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG
16:45:00BLUE BEETLE : BỌ CÁNH CỨNG XANH
18:55:00OBLIVION : LÃNG QUÊN
21:00:00THE GREAT WALL : VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
22:45:00COCAINE BEAR : GẤU ĐIÊN

 

 

Lịch phát sóng HBO 15/2/2024