27/01/2023 - 6:24 PM

Lịch phát sóng HBO 15/12/2022

Lịch phát sóng HBO 15/12/2022

00:10:00 THE WHITE LOTUS S2 : KHU NGHỈ DƯỠNG HOA SEN TRẮNG
01:10:00 TILL DEATH : CHO TỚI KHI LÌA ĐỜI
02:40:00 A MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST : TRIỆU KIỂU CHẾT Ở MIỀN VIỄN TÂY
04:30:00 THE PERKS OF BEING A WALLFLOWER : ĐẶC QUYỀN CÔ ĐƠN
06:10:00 DRILLBIT TAYLOR
07:50:00 THE ONE : NGƯỜI DUY NHẤT
09:20:00 MONSTERS VS. ALIENS : QUÁI VẬT ĐẤU VỚI NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
10:55:00 QUEENPINS : NHỮNG BÀ TRÙM TỘI PHẠM
12:40:00 RAMPAGE : CUỒNG NỘ
14:30:00 UNKNOWN : KHÔNG NHÂN DẠNG
16:20:00 TILL DEATH : CHO TỚI KHI LÌA ĐỜI
17:45:00 SHREK
19:15:00 VOYAGERS : NGƯỜI DU HÀNH
21:00:00 WORLD WAR Z : THẾ CHIẾN Z
22:55:00 HOUSE OF THE DRAGON S1 : GIA TỘC RỒNG S1
23:55:00 THE MANY SAINTS OF NEWARK : MUÔN VỊ THÁNH CỦA NEWARK
Lịch phát sóng HBO 15/12/2022