26/02/2024 - 10:40 PM

Lịch phát sóng HBO 15/10/2023

Lịch phát sóng HBO 15/10/2023

00:00:00SAVING PRIVATE RYAN : GIẢI CỨU BINH NHÌ RYAN
02:50:00THE OFFERING : TẾ PHẨM
04:25:00PITCH PERFECT 2 : CAO ĐỘ HOÀN HẢO PHẦN 2
06:25:00OUIJA : BẢNG CẦU CƠ
07:55:00TWILIGHT : CHẠNG VẠNG
10:00:00GET OUT : TRỐN THOÁT
11:45:00TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: THỜI ĐẠI DIỆT VONG
14:25:00TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: HIỆP SĨ CUỐI CÙNG
17:00:00SHAZAM!
19:10:00GHOST IN THE SHELL : VỎ BỌC MA
21:00:00JURASSIC WORLD DOMINION : THẾ GIỚI KỈ JURA: THỐNG TRỊ
23:25:00THE LOSERS : NHỮNG KẺ THẤT THẾ

 

 

Lịch phát sóng HBO 15/10/2023