27/01/2023 - 7:17 PM

Lịch phát sóng HBO 15/1/2023

Lịch phát sóng HBO 15/1/2023

01:00:00 INFERNO : HỎA NGỤC
03:00:00 OPEN WATER : NGOÀI KHƠI XA
04:20:00 DAREDEVIL
06:00:00 SHREK
07:30:00 BARNYARD : SÂN CHĂN NUÔI
09:05:00 KUNG FU PANDA : GẤU TRÚC KUNGFU
10:40:00 THE LOST CITY : THÀNH PHỐ ĐÃ MẤT
12:30:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 1 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 1
14:55:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 2 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 2
17:05:00 THE AMAZING SPIDER-MAN 2 : NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG PHẦN 2: NGƯỜI ĐIỆN TRỖI DẬY
19:25:00 DUNE : XỨ CÁT
22:00:00 HOUSE OF THE DRAGON S1 : GIA TỘC RỒNG S1
23:00:00 CONTRABAND : HÀNG LẬU
Lịch phát sóng HBO 15/1/2023