03/10/2023 - 7:34 AM

Lịch phát sóng HBO 14/9/2023

Lịch phát sóng HBO 14/9/2023

00:35:00 WINNING TIME: THE RISE OF THE LAKERS DYNASTY S2 : THỜI KHẮC THẮNG LỢI: SỰ TRỖI DẬY CỦA ĐẾ CHẾ LAKERS
01:35:00 BABYLON
04:35:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
05:05:00 DRACULA UNTOLD : CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ DRACULA
06:40:00 CROSSWORD MYSTERIES: RIDDLE ME DEAD : BÍ ẨN Ô CHỮ: CÂU ĐỐ ĐOẠT MẠNG
08:10:00 MIAMI VICE : ĐỘI CHỐNG MA TÚY MIAMI
10:20:00 R.I.P.D. : SỞ CẢNH SÁT MA
12:00:00 MINIONS: THE RISE OF GRU : MINIONS: SỰ TRỖI DẬY CỦA GRU
13:30:00 LIKE CRAZY : CUỒNG SI
15:00:00 KUNG FU PANDA 3 : GẤU TRÚC KUNGFU PHẦN 3
16:35:00 STAR TREK : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO
18:45:00 STAR TREK INTO DARKNESS : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO: CHÌM VÀO BÓNG TỐI
21:00:00 BEAST : QUÁI THÚ
22:35:00 THE AVIATOR : PHI CÔNG
Lịch phát sóng HBO 14/9/2023