1:12 PM - 28/11/2021

Lịch phát sóng HBO 14/8/2021

Lịch phát sóng HBO 14/8/2021

01:00:00 THE TAX COLLECTOR : NGƯỜI THU THUẾ
02:30:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 923
03:00:00 PAIN & GAIN : BÀI HỌC TỪ ĐAU THƯƠNG
05:00:00 THE WEATHER MAN : NGƯỜI DỰ BÁO THỜI TIẾT
06:40:00 ZATHURA: A SPACE ADVENTURE : ZATHURA: CHUYẾN PHIÊU LƯU VŨ TRỤ
08:20:00 UNPREGNANT : PHÁ THAI
10:00:00 STORKS : ĐÀN CÒ
11:25:00 THE TERMINATOR : KẺ HỦY DIỆT
13:05:00 TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY : KẺ HỦY DIỆT 2: NGÀY PHÁN XÉT
15:20:00 TERMINATOR GENISYS : KẺ HỦY DIÊT: GENISYS
17:25:00 SUPERMAN RETURNS : SIÊU NHÂN TRỞ LẠI
19:55:00 FAST FIVE : NHANH VÀ NGUY HIỂM, PHẦN 5
22:00:00 KAJILLIONAIRE
23:45:00 CHAPPIE
Lịch phát sóng HBO 14/8/2021