5:33 AM - 18/09/2021

Lịch phát sóng HBO 14/7/2021

Lịch phát sóng HBO 14/7/2021

01:15:00 THE PHOTOGRAPH : TẤM ẢNH
03:00:00 AN AMERICAN PICKLE : DƯA CHUỘT MUỐI KIỂU MỸ
04:25:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 918
04:50:00 HAIRSPRAY : KEO XỊT TÓC
06:45:00 THE LOST HUSBAND : NGƯỜI CHỒNG ĐÃ MẤT
08:35:00 THE TIME TRAVELER’S WIFE : VỢ NGƯỜI ĐI XUYÊN THỜI GIAN
10:20:00 21 BRIDGES : 21 CÂY CẦU
12:00:00 BLACKBIRD : KHÚC CA CỦA CHIM HOÉT ĐEN
13:35:00 TARGET NUMBER ONE : MỤC TIÊU SỐ MỘT
15:35:00 DREAMGIRLS : NHỮNG CÔ GÁI TRONG MƠ
17:45:00 AN AMERICAN PICKLE : DƯA CHUỘT MUỐI KIỂU MỸ
19:10:00 SAFE HOUSE : NHÀ AN TOÀN
21:00:00 RUN (2020)
22:30:00 THE WHITE LOTUS S1
23:30:00 THE MAGNIFICENT SEVEN : BẢY TAY SÚNG CAO THƯỢNG
Lịch phát sóng HBO 14/7/2021