14/06/2024 - 7:19 AM

Lịch phát sóng HBO 14/6/2024

Lịch phát sóng HBO 14/6/2024

01:05:00INSIDIOUS: THE LAST KEY : QUỶ QUYỆT: CHIẾC CHÌA KHÓA CUỐI CÙNG
02:50:00MAFIA MAMMA : BÀ MẸ MAFIA
04:30:00THE GRUDGE : HẬN THÙ
06:00:00PASSENGERS : HÀNH KHÁCH
07:35:00SHOWING UP : HIỆN DIỆN
09:20:00COUPLES RETREAT : KÌ NGHỈ CHO CẶP ĐÔI
11:15:00CRAZY, STUPID, LOVE. : YÊU ĐIÊN DẠI
13:15:00CENTRAL INTELLIGENCE : TÌNH BÁO TRƯỜNG CENTRAL
15:05:00ON THE COME UP : NGÔI SAO ĐANG LÊN
17:00:00POKÉMON DETECTIVE PIKACHU : POKÉMON: THÁM TỬ PIKACHU
18:45:00MISSION: IMPOSSIBLE GHOST PROTOCOL : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: CHIẾN DỊCH BÓNG MA
21:00:00AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM : HẢI VƯƠNG VÀ VƯƠNG QUỐC THẤT LẠC
23:05:00MAFIA MAMMA : BÀ MẸ MAFIA
Lịch phát sóng HBO 14/6/2024