26/05/2022 - 10:36 PM

Lịch phát sóng HBO 14/5/2022

Lịch phát sóng HBO 14/5/2022

01:10:00 LARA CROFT: TOMB RAIDER – THE CRADLE OF LIFE : LARA CROFT: NGƯỜI TÌM KIẾM HẦM MỘ – CÁI NÔI CỦA SỰ SỐ
03:10:00 SPELL : BÙA PHÉP
04:45:00 FORCE OF NATURE : SỨC MẠNH THIÊN NHIÊN
06:20:00 HARRY POTTER AND THE SORCERER’S STONE : HARRY POTTER VÀ HÒN ĐÁ PHÙ THỦY
08:55:00 CRAZY, STUPID, LOVE. : YÊU ĐIÊN DẠI
10:50:00 F9: THE FAST SAGA : NHANH VÀ NGUY HIỂM 9
13:10:00 THE LEGEND OF TARZAN : HUYỀN THOẠI TARZAN
15:00:00 HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN : HARRY POTTER VÀ TÙ NHÂN AZKABAN
17:25:00 HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE : HARRY POTTER VÀ CHIẾC CỐC LỬA
20:00:00 JURASSIC WORLD : THẾ GIỚI KỈ JURA
22:00:00 MALIGNANT : HIỂM ÁC
23:50:00 JOLT : CÚ GIẬT
Lịch phát sóng HBO 14/5/2022