13 May, 2021

Lịch phát sóng HBO 14/4/2021

Lịch phát sóng HBO 14/4/2021

00:00:00 PAIN & GAIN : BÀI HỌC TỪ ĐAU THƯƠNG
02:40:00 LITTLE FOCKERS : CÁC NHÓC NHÀ FOCKER
04:20:00 HARRY POTTER AND THE SORCERER’S STONE : HARRY POTTER VÀ HÒN ĐÁ PHÙ THỦY
06:50:00 DORA AND THE LOST CITY OF GOLD : DORA VÀ THÀNH PHỐ VÀNG MẤT TÍCH
08:30:00 ONCE : MỘT THỜI
09:55:00 RISE OF THE GUARDIANS : SỰ TRỖI DẬY CỦA CÁC VỆ THẦN
11:35:00 PRIEST (2011) : GIÁO SĨ
13:00:00 LOCKED DOWN : PHONG TỎA
14:55:00 FLETCH LIVES : MẠNG SỐNG CỦA FLETCH
16:30:00 HARRY POTTER AND THE SORCERER’S STONE : HARRY POTTER VÀ HÒN ĐÁ PHÙ THỦY
19:00:00 GODZILLA
21:00:00 EMMA.
23:00:00 THE NEVERS S1
Lịch phát sóng HBO 14/4/2021