27/01/2023 - 5:36 PM

Lịch phát sóng HBO 14/11/2022

Lịch phát sóng HBO 14/11/2022

01:10:00 V FOR VENDETTA : V BÁO THÙ
03:20:00 ROBOCOP 2 : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY 2
05:15:00 SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN : BẠCH TUYẾT VÀ NGƯỜI THỢ SĂN
07:20:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
07:50:00 THE NEXT THREE DAYS : BA NGÀY KẾ TIẾP
10:00:00 THE WHITE LOTUS S2 : KHU NGHỈ DƯỠNG HOA SEN TRẮNG
11:00:00 SING 2 : HÃY HÁT LÊN PHẦN 2
12:50:00 MAN ON A LEDGE : NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRÊN GỜ TƯỜNG
14:30:00 THE BREAK-UP : CUỘC CHIA TAY
16:15:00 LIKE CRAZY : CUỒNG SI
17:45:00 THE AMAZING SPIDER-MAN 2 : NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG PHẦN 2: NGƯỜI ĐIỆN TRỖI DẬY
20:00:00 ALLIED : ĐỒNG MINH
22:00:00 THE WHITE LOTUS S2 : KHU NGHỈ DƯỠNG HOA SEN TRẮNG
23:00:00 AVA
Lịch phát sóng HBO 14/11/2022