01/03/2024 - 11:29 PM

Lịch phát sóng HBO 14/10/2023

Lịch phát sóng HBO 14/10/2023

00:05:00DON’T WORRY DARLING : EM YÊU, ĐỪNG SỢ
02:05:00TED : CHÚ GẤU TED
03:50:00A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE : TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
06:15:00REPO MEN : NHỮNG KẺ ĐÒI NỢ
08:00:00THE ENFORCER : TAY SAI ĐẮC LỰC
09:25:00FURRY VENGEANCE : CUỘC TRẢ THÙ BÔNG XÙ
10:55:00MIAMI VICE : ĐỘI CHỐNG MA TÚY MIAMI
13:05:00PITCH PERFECT 2 : CAO ĐỘ HOÀN HẢO PHẦN 2
15:00:00DUNGEONS & DRAGONS: HONOR AMONG THIEVES : NGỤC TỐI & RỒNG: DANH DỰ GIỮA ĐÁM TRỘM
17:10:00TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: THỜI ĐẠI DIỆT VONG
19:50:00SHAZAM!
22:00:00SCREAM VI : TIẾNG THÉT PHẦN 6

 

Lịch phát sóng HBO 14/10/2023