08/12/2022 - 6:23 AM

Lịch phát sóng HBO 14/10/2022

Lịch phát sóng HBO 14/10/2022

00:40:00 DEAR EVAN HANSEN : EVAN HANSEN THÂN MẾN
03:00:00 THE SUICIDE SQUAD : BIỆT ĐỘI CẢM TỬ
05:10:00 ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND : ÁNH DƯƠNG VĨNH CỬU CỦA TÂM HỒN THANH KHIẾT
06:55:00 CAPTURE THE FLAG : SỨ MỆNH CƯỚP CỜ
08:30:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
08:55:00 SAHARA : SA MẠC SAHARA
10:55:00 DEAR EVAN HANSEN : EVAN HANSEN THÂN MẾN
13:15:00 AMERICAN SNIPER : LÍNH BẮN TỈA MỸ
15:25:00 CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY : CHARLIE VÀ NHÀ MÁY SÔ CÔ LA
17:15:00 PIXELS : CUỘC CHIẾN PIXEL
19:00:00 STAR TREK BEYOND : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO: VƯƠN XA
21:00:00 FANTASTIC BEASTS: THE SECRETS OF DUMBLEDORE : SINH VẬT HUYỀN BÍ: NHỮNG BÍ MẬT CỦA DUMBLEDORE
23:20:00 IT : GÃ HỀ MA QUÁI
Lịch phát sóng HBO 14/10/2022