07/10/2022 - 11:22 PM

Lịch phát sóng HBO 13/9/2022

Lịch phát sóng HBO 13/9/2022

00:55:00 DEAR EVAN HANSEN : EVAN HANSEN THÂN MẾN
03:15:00 DISTURBIA : VÙNG NGOẠI Ô KHÔNG YÊN TĨNH
05:00:00 IN THE HEIGHTS : MỘT THỜI Ở KHU HEIGHTS
07:20:00 I LOVE YOU MAN : TÔI QUÝ ANH, ANH BẠN
09:00:00 INDUSTRY S2 : PHẤN ĐẤU
10:00:00 JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND : CUỘC PHIÊU LƯU TỚI HÒN ĐẢO HUYỀN BÍ
11:35:00 LIFE OF PI : CUỘC ĐỜI CỦA PI
13:55:00 DEAR EVAN HANSEN : EVAN HANSEN THÂN MẾN
16:15:00 THE NANNY DIARIES : NHẬT KÍ BẢO MẪU
18:00:00 IN THE HEIGHTS : MỘT THỜI Ở KHU HEIGHTS
20:20:00 SONIC THE HEDGEHOG : CHÚ NHÍM SONIC
22:00:00 INDUSTRY S2 : PHẤN ĐẤU
23:00:00 STREET KINGS : NHỮNG ÔNG VUA CỦA ĐƯỜNG PHỐ
Lịch phát sóng HBO 13/9/2022