07/10/2022 - 4:22 PM

Lịch phát sóng HBO 13/8/2022

Lịch phát sóng HBO 13/8/2022

00:15:00 FREAKY : QUÁI ĐẢN
01:50:00 ELIZABETH
03:50:00 INTO THE WILD : VÀO MIỀN HOANG DÃ
06:15:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
06:40:00 JIMMY NEUTRON: BOY GENIUS : JIMMY NEUTRON: THIÊN TÀI NHÍ
08:05:00 TOM & JERRY : TOM VÀ JERRY
09:45:00 IT’S COMPLICATED : CHUYỆN PHỨC TẠP LẮM
11:45:00 SAFE HOUSE : NHÀ AN TOÀN
13:40:00 PANAMA
15:10:00 THE KARATE KID : CẬU BÉ KARATE
17:25:00 THE ITALIAN JOB : PHI VỤ ITALIA
19:15:00 RAMPAGE : CUỒNG NỘ
21:00:00 HALLOWEEN KILLS : SÁT THỦ HALLOWEEN RA TAY
22:40:00 ROBOCOP (2014) : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY (2014)
Lịch phát sóng HBO 13/8/2022