8:12 AM - 09/12/2021

Lịch phát sóng HBO 13/8/2021

Lịch phát sóng HBO 13/8/2021

01:15:00 HARRIET
03:15:00 BIG TIME ADOLESCENCE : THỜI NIÊN THIẾU BÁ ĐẠO
04:45:00 CHARLOTTE’S WEB : MẠNG NHỆN CỦA CHARLOTTE
06:20:00 YOGI BEAR : GẤU YOGI
06:40:00 ELIZABETHTOWN
09:40:00 GOOSEBUMPS 2: HAUNTED HALLOWEEN : NỔI DA GÀ PHẦN 2: HALLOWEEN QUỶ ÁM
11:10:00 THE ACCOUNTANT : VIÊN KẾ TOÁN
13:15:00 INCEPTION : Ý TƯỞNG KHỞI NGUỒN
15:40:00 THE ADDAMS FAMILY : GIA ĐÌNH ADDAMS
17:05:00 THE TERMINATOR : KẺ HỦY DIỆT
18:45:00 TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY : KẺ HỦY DIỆT 2: NGÀY PHÁN XÉT
21:00:00 TERMINATOR GENISYS : KẺ HỦY DIÊT: GENISYS
23:00:00 THE TOWN : KHU PHỐ

 

Lịch phát sóng HBO 13/8/2021