01/03/2024 - 11:41 PM

Lịch phát sóng HBO 13/2/2024

Lịch phát sóng HBO 13/2/2024

01:25:00DAWN OF THE DEAD : BÌNH MINH CỦA XÁC SỐNG
03:05:00THE FORGIVEN : KẺ ĐƯỢC THA THỨ
05:00:00MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON : MARCEL, CHÚ ỐC ĐI GIÀY
06:35:00THE THEORY OF EVERYTHING : THUYẾT VẠN VẬT
08:40:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
09:10:00MISS CONGENIALITY 2: ARMED AND FABULOUS : HOA HẬU FBI PHẦN 2: VŨ KHÍ VÀ SẮC ĐẸP
11:05:00MISSION: IMPOSSIBLE II : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI PHẦN 2
13:10:00PITCH PERFECT 2 : CAO ĐỘ HOÀN HẢO PHẦN 2
15:05:00THE SUPER MARIO BROS. MOVIE : ANH EM MARIO SIÊU PHÀM
16:40:00EDGE OF TOMORROW : Ở BÊN RÌA TƯƠNG LAI
18:35:00THE FLASH : TIA CHỚP(2023)
21:00:00SAN ANDREAS
22:55:00A STAR IS BORN : NGÔI SAO MỚI RẠNG

 

 

Lịch phát sóng HBO 13/2/2024