03/12/2022 - 11:38 AM

Lịch phát sóng HBO 13/10/2022

Lịch phát sóng HBO 13/10/2022

00:20:00 SUICIDE SQUAD : BIỆT ĐỘI CẢM TỬ
02:20:00 RAY
04:50:00 HOT FUZZ : CẢNH SÁT MẪN CÁN
06:45:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
07:10:00 GET ON UP : BƯỚC TỚI ĐỈNH CAO
09:35:00 BACK TO THE FUTURE PART II : TRỞ LẠI TƯƠNG LAI PHẦN II
11:20:00 ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND : ÁNH DƯƠNG VĨNH CỬU CỦA TÂM HỒN THANH KHIẾT
13:05:00 TERMINATOR GENISYS : KẺ HỦY DIÊT: GENISYS
15:05:00 CAPTURE THE FLAG : SỨ MỆNH CƯỚP CỜ
16:40:00 THE PRESTIGE : MÀN CAO TRÀO
18:50:00 AMERICAN SNIPER : LÍNH BẮN TỈA MỸ
21:00:00 SUICIDE SQUAD : BIỆT ĐỘI CẢM TỬ
23:00:00 PARANORMAL ACTIVITY: NEXT OF KIN : HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: HỌ HÀNG RUỘT THỊT
Lịch phát sóng HBO 13/10/2022