14/06/2024 - 7:10 AM

Lịch phát sóng HBO 12/6/2024

Lịch phát sóng HBO 12/6/2024

00:40:00THE NUN II : ÁC QUỶ MA SƠ PHẦN 2
02:30:00INSIDIOUS CHAPTER 2 : QUỶ QUYỆT CHƯƠNG 2
04:15:00AN UNEXPECTED CHRISTMAS : GIÁNG SINH BẤT NGỜ
05:45:00BEEBO SAVES CHRISTMAS : BEEBO CỨU GIÁNG SINH
06:30:00A WALTONS’ THANKSGIVING : LỄ TẠ ƠN NHÀ WALTON
07:50:00SONIC THE HEDGEHOG : CHÚ NHÍM SONIC
09:30:00STORKS : ĐÀN CÒ
11:00:00EDGE OF TOMORROW : Ở BÊN RÌA TƯƠNG LAI
12:55:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN
14:35:00CLOVERFIELD
16:00:0013 GOING ON 30 : TUỔI 13 BIẾN THÀNH 30
17:40:00BIG MIRACLE : PHÉP MÀU KÌ DIỆU
19:30:00MUMMIES : XÁC ƯỚP
21:00:00RUBY GILLMAN: TEENAGE KRAKEN : RUBY GILLMAN: THỦY QUÁI TUỔI TEEN
22:35:00THE NUN II : ÁC QUỶ MA SƠ PHẦN 2
Lịch phát sóng HBO 12/6/2024