28/06/2022 - 8:11 PM

Lịch phát sóng HBO 12/6/2022

Lịch phát sóng HBO 12/6/2022

02:20:00 LIMBO : VÔ ĐỊNH
04:05:00 HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE : HARRY POTTER VÀ HOÀNG TỬ LAI
06:35:00 THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER : BỌT BIỂN QUẦN VUÔNG: BỌT BIỂN LÊN BỜ
08:05:00 HITCH
10:00:00 ANCHORMAN: THE LEGEND OF RON BURGUNDY : NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH HUYỀN THOẠI RON BURGUNDY
11:35:00 THE DARK KNIGHT : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM
14:05:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 1 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 1
16:25:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 2 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 2
18:35:00 THE MATRIX RESURRECTIONS : MA TRẬN: TÁI SINH
21:00:00 GREENLAND
23:00:00 VENOM
Lịch phát sóng HBO 12/6/2022