20/07/2024 - 4:18 PM

Lịch phát sóng HBO 12/5/2024

Lịch phát sóng HBO 12/5/2024

01:05:00TÁR
03:40:00SANCTUARY : CHỐN BÌNH YÊN
05:15:00BEE MOVIE : CHUYỆN LOÀI ONG
06:45:00THE LAKE HOUSE : NGÔI NHÀ BÊN HỒ
08:25:00THE ACCOUNTANT : VIÊN KẾ TOÁN
10:30:00FAST X : NHANH VÀ NGUY HIỂM PHẦN 10
12:50:00FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD : SINH VẬT HUYỀN BÍ: NHỮNG TỘI ÁC CỦA GRINDELWALD
15:00:00MISSION: IMPOSSIBLE GHOST PROTOCOL : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: CHIẾN DỊCH BÓNG MA
17:15:00TICKET TO PARADISE : TẤM VÉ ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG
19:05:00EXPLORER : NHÀ THÁM HIỂM
21:00:00OPERATION FORTUNE: RUSE DE GUERRE : CHIẾN DỊCH FORTUNE: BINH PHÁP
22:55:00SANCTUARY : CHỐN BÌNH YÊN
Lịch phát sóng HBO 12/5/2024