27/05/2022 - 7:39 AM

Lịch phát sóng HBO 12/3/2022

Lịch phát sóng HBO 12/3/2022

00:50:00 AMERICAN SNIPER : LÍNH BẮN TỈA MỸ
03:00:00 PIRANHA : CÁ PIRANHA
04:20:00 MUSIC
06:05:00 WILD MOUNTAIN THYME : CỎ XẠ HƯƠNG NON CAO
07:45:00 SAHARA : SA MẠC SAHARA
09:50:00 WAR : CUỘC CHIẾN
11:30:00 AMERICAN SNIPER : LÍNH BẮN TỈA MỸ
13:40:00 PITCH PERFECT 2 : CAO ĐỘ HOÀN HẢO PHẦN 2
15:35:00 GREEN LANTERN : ĐÈN LỒNG XANH
17:25:00 SCOOB!
19:00:00 JUMANJI: THE NEXT LEVEL : JUMANJI: MÀN CHƠI TIẾP THEO
21:00:00 SPACE JAM: A NEW LEGACY : ĐẤU BÓNG RỔ TRONG KHÔNG GIAN: DI SẢN MỚI
22:55:00 INFERNO (2016) : HỎA NGỤC
Lịch phát sóng HBO 12/3/2022