02/03/2024 - 1:17 AM

Lịch phát sóng HBO 12/2/2024

Lịch phát sóng HBO 12/2/2024

01:15:00HONK FOR JESUS, SAVE YOUR SOUL : BẤM CÒI VÌ CHÚA JESUS, CỨU RỖI LINH HỒN BẠN
02:55:00TED 2 : CHÚ GẤU TED PHẦN 2
04:50:00DAWN OF THE DEAD : BÌNH MINH CỦA XÁC SỐNG
06:30:00DRAGON: THE BRUCE LEE STORY : RỒNG: CUỘC ĐỜI LÍ TiỂU LONG
08:30:00MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON : MARCEL, CHÚ ỐC ĐI GIÀY
10:00:00TRUE DETECTIVE S4 : THÁM TỬ CHÂN CHÍNH S4
11:00:00MISS CONGENIALITY : HOA HẬU FBI
12:50:00MINIONS: THE RISE OF GRU : MINIONS: SỰ TRỖI DẬY CỦA GRU
14:20:00MISSION: IMPOSSIBLE II : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI PHẦN 2
16:25:00SHAZAM! FURY OF THE GODS : SHAZAM! CƠN THỊNH NỘ CỦA CÁC VỊ THẦN
18:35:00MEG 2: THE TRENCH : CÁ MẬP CỔ ĐẠI PHẦN 2: RÃNH VỰC
20:30:00THE SUPER MARIO BROS. MOVIE : ANH EM MARIO SIÊU PHÀM
22:00:00TRUE DETECTIVE S4 : THÁM TỬ CHÂN CHÍNH S4
23:00:00THE FLASH : TIA CHỚP(2023)

 

Lịch phát sóng HBO 12/2/2024