27/01/2023 - 6:11 PM

Lịch phát sóng HBO 12/1/2023

Lịch phát sóng HBO 12/1/2023

00:45:00 THE FOREVER PURGE : CUỘC THANH TRỪNG VĨNH VIỄN
02:30:00 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE : MỌI THỨ Ở MỌI NƠI CÙNG MỘT LÚC
04:45:00 MR. & MRS. SMITH : ÔNG BÀ SMITH
06:40:00 SMALLFOOT : CHÂN NHỎ
08:20:00 THE THOMAS CROWN AFFAIR : CÂU CHUYỆN VỀ THOMAS CROWN
10:10:00 LAST LOOKS : NHÌN LẠI LẦN CUỐI
12:00:00 BEAUTIFUL CREATURES : NHỮNG SINH VẬT DIỄM LỆ
14:00:00 EQUILIBRIUM : CÂN BẰNG
15:50:00 MARRY ME : CƯỚI EM NHÉ
17:40:00 WILD MOUNTAIN THYME : CỎ XẠ HƯƠNG NON CAO
19:20:00 SONIC THE HEDGEHOG : CHÚ NHÍM SONIC
21:00:00 THE FOREVER PURGE : CUỘC THANH TRỪNG VĨNH VIỄN
22:40:00 HOUSE OF THE DRAGON S1 : GIA TỘC RỒNG S1
23:40:00 HELLBOY II: THE GOLDEN ARMY : HELLBOY 2: ĐỘI QUÂN VÀNG
Lịch phát sóng HBO 12/1/2023