25/09/2023 - 2:16 PM

Lịch phát sóng HBO 11/9/2023

Lịch phát sóng HBO 11/9/2023

01:45:00 THE NORTHMAN : NGƯỜI PHƯƠNG BẮC
04:00:00 THE BLACK PHONE : CHIẾC ĐIỆN THOẠI ĐEN
05:45:00 FORGETTING SARAH MARSHALL : QUÊN ĐI SARAH MARSHALL
07:30:00 TAD, THE LOST EXPLORER AND THE EMERALD TABLET : NHÀ THÁM HIỂM TAD VÀ PHIẾN ĐÁ LỤC BẢO
09:00:00 WINNING TIME: THE RISE OF THE LAKERS DYNASTY S2 : THỜI KHẮC THẮNG LỢI: SỰ TRỖI DẬY CỦA ĐẾ CHẾ LAKERS
10:00:00 THE AVIATOR : PHI CÔNG
12:50:00 OCEAN’S EIGHT : HỘI 8 NGƯỜI CỦA OCEAN
14:40:00 MISSION: IMPOSSIBLE III : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI PHẦN III
16:45:00 TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: HIỆP SĨ CUỐI CÙNG
19:20:00 THE HOBBIT: THE DESOLATION OF SMAUG : NGƯỜI HOBBIT: CHỐN HOANG TÀN CỦA SMAUG
22:00:00 WINNING TIME: THE RISE OF THE LAKERS DYNASTY S2 : THỜI KHẮC THẮNG LỢI: SỰ TRỖI DẬY CỦA ĐẾ CHẾ LAKERS
23:00:00 SUPER 8 : SIÊU PHẨM 8
Lịch phát sóng HBO 11/9/2023