09/02/2023 - 4:21 PM

Lịch phát sóng HBO 11/12/2022

Lịch phát sóng HBO 11/12/2022

00:15:00 13 HOURS : 13 TIẾNG
02:35:00 BABEL : THÁP BABEL
04:55:00 SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN : BẠCH TUYẾT VÀ NGƯỜI THỢ SĂN
07:00:00 TRANSFORMERS : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH
09:20:00 TRANSFORMERS: REVENGE OF THE FALLEN : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: BẠI BINH PHỤC HẬN
11:45:00 THE BOURNE IDENTITY : NHÂN DẠNG CỦA BOURNE
13:45:00 SNAKE EYES: G.I. JOE ORIGINS : MẮT RẮN: NGUỒN GỐC ĐẶC VỤ JOE
15:45:00 THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS : NHÓC TRÙM: NỐI NGHIỆP GIA ĐÌNH
17:30:00 THE CONTRACTOR : NHÀ THẦU QUÂN SỰ
19:10:00 THE BATMAN : NGƯỜI DƠI
22:00:00 HOUSE OF THE DRAGON S1 : GIA TỘC RỒNG S1
23:00:00 HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN : HARRY POTTER VÀ TÙ NHÂN AZKABAN
Lịch phát sóng HBO 11/12/2022