07/10/2022 - 4:21 PM

Lịch phát sóng HBO 10/9/2022

Lịch phát sóng HBO 10/9/2022

01:35:00 THE FOREVER PURGE : CUỘC THANH TRỪNG VĨNH VIỄN
03:15:00 JUDAS AND THE BLACK MESSIAH : JUDAS VÀ ĐẤNG CỨU THẾ DA MÀU
05:15:00 BOOGIE
06:45:00 DINOSAUR TRAIN: ADVENTURE ISLAND : ĐOÀN TÀU KHỦNG LONG: ĐẢO PHIÊU LƯU
08:10:00 CAPTURE THE FLAG : SỨ MỆNH CƯỚP CỜ
09:45:00 SPIRIT UNTAMED : SPIRIT: CHÚ NGỰA BẤT KHAM
11:10:00 LAST LOOKS : NHÌN LẠI LẦN CUỐI
12:55:00 MR. & MRS. SMITH : ÔNG BÀ SMITH
14:50:00 OCEAN’S ELEVEN : HỘI 11 CỦA OCEAN
16:45:00 OCEAN’S TWELVE : HỘI 12 CỦA OCEAN
18:50:00 FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM : SINH VẬT HUYỀN BÍ VÀ NƠI TÌM RA CHÚNG
21:00:00 HAPPY FEET : ĐÔI CHÂN VUI VẺ
22:45:00 THE FOREVER PURGE : CUỘC THANH TRỪNG VĨNH VIỄN
Lịch phát sóng HBO 10/9/2022