23/07/2024 - 7:21 PM

Lịch phát sóng HBO 10/7/2024

Lịch phát sóng HBO 10/7/2024

00:45:00BUDDY GAMES: SPRING AWAKENING : TRÒ CHƠI CHIẾN HỮU: THANH XUÂN THỨC GIẤC
02:20:00HAPPY DEATH DAY : CHÚC MỪNG TỬ NHẬT
04:00:00DARKEST HOUR : THỜI KHẮC ĐEN TỐI NHẤT
06:05:00CHARLOTTE’S WEB : MẠNG NHỆN CỦA CHARLOTTE
07:45:00GETAWAY : TRỐN CHẠY
09:15:00VALKYRIE : CHIẾN DỊCH VALKYRIE
11:15:00ANGELS & DEMONS : THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
13:35:00HUGO : CHÚ BÉ HUGO
15:40:00CENTRAL INTELLIGENCE : TÌNH BÁO TRƯỜNG CENTRAL
17:30:00BLENDED : HÒA HỢP
19:30:00THE DA VINCI CODE : MẬT MÃ DA VINCI
22:00:00BUDDY GAMES: SPRING AWAKENING : TRÒ CHƠI CHIẾN HỮU: THANH XUÂN THỨC GIẤC
23:35:00HOUSE OF THE DRAGON S2 : GIA TỘC RỒNG S2
Lịch phát sóng HBO 10/7/2024