28/06/2022 - 1:29 PM

Lịch phát sóng HBO 10/6/2022

Lịch phát sóng HBO 10/6/2022

00:50:00 PIRANHA 3D : CÁ PIRANHA
02:15:00 JL RANCH 2 : TRANG TRẠI JL PHẦN 2
03:40:00 A QUIET PLACE PART II : CHỐN TĨNH LẶNG PHẦN 2
05:20:00 THE LOVELY BONES : HÌNH HÀI DẤU YÊU
07:30:00 SPIRIT UNTAMED : SPIRIT: CHÚ NGỰA BẤT KHAM
08:55:00 INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM : INDIANA JONES VÀ NGÔI ĐỀN CHẾT CHÓC
10:50:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
11:20:00 BATMAN: DEATH IN THE FAMILY : NGƯỜI DƠI: CÁI CHẾT TRONG GIA ĐÌNH
12:55:00 THE SUICIDE SQUAD : BIỆT ĐỘI CẢM TỬ
15:15:00 PIXELS : CUỘC CHIẾN PIXEL
17:00:00 HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX : HARRY POTTER VÀ HỘI PHƯỢNG HOÀNG
19:15:00 THE MARKSMAN : XẠ THỦ
21:00:00 JURASSIC WORLD : THẾ GIỚI KỈ JURA
23:05:00 A QUIET PLACE PART II : CHỐN TĨNH LẶNG PHẦN 2
Lịch phát sóng HBO 10/6/2022