09/02/2023 - 4:33 PM

Lịch phát sóng HBO 10/12/2022

Lịch phát sóng HBO 10/12/2022

01:35:00 RUN & GUN : VỪA CHẠY VỪA BẮN
03:10:00 MAMA : MẸ YÊU
04:50:00 RAY
07:25:00 MY SON : CON TRAI TÔI
09:00:00 THE SWITCH : CUỘC TRÁO ĐỔI
10:40:00 FOOD AFFAIR WITH MARK WIENS S1 : KHÁM PHÁ ẨM THỰC CÙNG MARK WIENS S1
11:10:00 FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM : SINH VẬT HUYỀN BÍ VÀ NƠI TÌM RA CHÚNG
13:20:00 EDGE OF TOMORROW : Ở BÊN RÌA TƯƠNG LAI
15:15:00 TRANSFORMERS : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH
17:35:00 TRANSFORMERS: REVENGE OF THE FALLEN : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: BẠI BINH PHỤC HẬN
20:00:00 SNAKE EYES: G.I. JOE ORIGINS : MẮT RẮN: NGUỒN GỐC ĐẶC VỤ JOE
22:00:00 THE NORTHMAN : NGƯỜI PHƯƠNG BẮC
Lịch phát sóng HBO 10/12/2022