06/12/2023 - 1:28 AM

Lịch phát sóng HBO 1/9/2023

Lịch phát sóng HBO 1/9/2023

06:00:00MR. MAGORIUM’S WONDER EMPORIUM : TIỆM ĐỒ CHƠI KÌ DIỆU CỦA ÔNG MAGORIUM
07:35:00SMALLFOOT : CHÂN NHỎ
09:10:00TICKET TO PARADISE : TẤM VÉ ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG
10:55:00THE LOST CITY : THÀNH PHỐ ĐÃ MẤT
12:50:00FANTASTIC BEASTS: THE SECRETS OF DUMBLEDORE : SINH VẬT HUYỀN BÍ: NHỮNG BÍ MẬT CỦA DUMBLEDORE
15:10:00BLACK ADAM
17:15:00PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH : MÈO ĐI HIA: ĐIỀU ƯỚC CUỐI CÙNG
19:00:00MARKKIM + CHEF S1 : MARK KIM + BẾP TRƯỞNG S1
19:40:00MARKKIM + CHEF S1 : MARK KIM + BẾP TRƯỞNG S1
20:15:00MISSION: IMPOSSIBLE : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI
22:05:00MISSION: IMPOSSIBLE II : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI PHẦN 2
Lịch phát sóng HBO 1/9/2023