08/08/2022 - 6:24 PM

Lịch phát sóng HBO 1/8/2022

Lịch phát sóng HBO 1/8/2022

06:00:00 JIMMY NEUTRON: BOY GENIUS : JIMMY NEUTRON: THIÊN TÀI NHÍ
07:20:00 SIX MINUTES TO MIDNIGHT : SÁU PHÚT TRƯỚC NỬA ĐÊM
09:00:00 WESTWORLD S4 : THẾ GIỚI MIỀN TÂY
10:00:00 DUNE : XỨ CÁT
12:35:00 HORIZON LINE : ĐƯỜNG CHÂN TRỜI
14:05:00 ROBOCOP : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY
15:44:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
16:10:00 KING RICHARD : VUA RICHARD
18:30:00 NANNY MCPHEE : VÚ EM MCPHEE
20:10:00 SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD : SCOTT PILGRIM ĐẤU VỚI CẢ THẾ GIỚI
22:00:00 WESTWORLD S4 : THẾ GIỚI MIỀN TÂY
23:00:00 AVA
Lịch phát sóng HBO 1/8/2022