23/04/2024 - 10:07 PM

Lịch phát sóng HBO 1/4/2024

Lịch phát sóng HBO 1/4/2024

06:00:00MUST LOVE CHRISTMAS : PHẢI YÊU GIÁNG SINH
07:30:00MINIONS: THE RISE OF GRU : MINIONS: SỰ TRỖI DẬY CỦA GRU
09:00:00THE REGIME S1 : BÊN TRONG CHÍNH THỂ S1
10:00:00MEET THE PARENTS : GẶP GỠ THÔNG GIA
11:50:00MEET THE FOCKERS : GẶP GỠ GIA ĐÌNH FOCKER
13:45:00LITTLE FOCKERS : CÁC NHÓC NHÀ FOCKER
15:25:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
15:55:00SPEED RACER
18:10:00DOWNTON ABBEY: A NEW ERA : DINH THỰ DOWNTON: THỜI ĐẠI MỚI
20:15:00I AM LEGEND : TÔI LÀ HUYỀN THOẠI
22:00:00THE REGIME S1 : BÊN TRONG CHÍNH THỂ S1
23:00:00V FOR VENGEANCE : MA CÀ RỒNG BÁO THÙ
Lịch phát sóng HBO 1/4/2024